Edible architecture – Ehető építészet

The works presented here were created by 7th and 8th grade students from Budapest Fazekas Mihály Primary School and High School. This lesson was inspired by the “Sweet Architecture” workshop by Arkki.

Grade level: 5-12 | Korosztály: 5-12. osztályig

Teaching duration: 45 min | Időkeret: 45 perc

Task: truss building workshop | Téma: szerkezetépítő vetélkedő

Supplies: gummy candy and toothpicks, scissors, bowls, cuboctahedron grid printable sheet
Anyag, eszköz, kellék: gumicukor és fogpiszkáló, olló, tálkák, kuboktaéderek térhálója kinyomtatva

As soon as the students arrived, I asked them to pair up and get the gummy candy they brought in. They were then given a small bowl of toothpicks and a piece of paper depicting a cuboctahedron with a number on the back of the paper (# of the team).

Ahogy a gyerekek megérkeztek, kérem, hogy párokba álljanak és készítsék elő a gumicukrot, amit hoztak, kapnak egy kis tálka fogpiszkálót, egy kuboktaédert ábrázoló cetlit, a hátulján egy sorszámmal.

vetítés

I started the class with an introduction to grid structures and trusses, accompanied by text and projected images. Today’s theme is the grid structure. Before we start the competition, let’s take a quick look at what it looked like in 1850 and what it looks like today.

Bevezetéssel indítom az órát, rácsszerkezetekről röviden, szöveg és vetített képek:
Egy nagyon alapvető mérnöki konstrukcióval játszunk ma, témánk a rácsszerkezet. Mielőtt elkezdenénk a vetélkedőt, nézzük meg röviden, hogy hogy is nézett ez ki 1850-ben és hogy néz ki ma?

vetítés3

With the development of iron production after 1750, the replacement of wood and stone elements with iron began, and we have knowledge of French and English attempts. The first big hit, London’s Crystal Palace, was most likely the largest glass house on the planet. It was built for an exhibition in Hyde Park, London, designed by Joseph Paxton. The special feature of the structure is that it was made of prefabricated elements assembled on the spot, a technology way ahead of its time. Its support structure is made up of a grid of iron bars. After the exhibition, the palace was taken apart and relocated to the south of London. Various performances, exhibitions, concerts, and other entertainment programs were held in the palace. On November 30, 1936, it almost completely burned down, the iron structure melted and collapsed.

A vasgyártás fejlődésével 1750 után elkezdődött a fa és kő elemek vassal való helyettesítése, francia és angol próbálkozásokat ismerünk. Az első nagy dobás, a londoni Kristálypalota nagy valószínűséggel a földkerekség legnagyobb üvegháza volt. Egy kiállításra építették fel a Hyde Parkban, Londonban, tervezője Joseph Paxton. Az építmény különlegessége, hogy korát messze megelőző technológiával: előre gyártott, a helyszínen összeszerelt elemekből készült. Tartószerkezetét vasrudak rácsa alkotja. A kiállítás után a palotát elemeire szedték és áthelyezték London déli részére. Különböző előadásokat, kiállításokat, hangversenyeket és más szórakoztató programokat rendeztek benne. 1936. november 30-án majdnem teljesen leégett, a vasszerkezet megolvadt és megrogyott.

vetítés4

The Eiffel Tower is a symbol of Paris, named after the owner of the design company, the engineer Gustave Eiffel. It was built for the 1889 World’s Fair and was originally scheduled to be demolished after the fair. It stands 300 meters tall and is made of 12,000 pieces of steel, assembled with riveting, and was meant to be temporary. The maintenance of its surface requires around 10 tons of paint every year. For 41 years, it was the tallest building in the world.

Az Eiffel-torony Párizs egyik jelképe, amelyet tervezőcég tulajdonosáról, Gustave Eiffel mérnökről kapta a nevét. Az 1889. évi világkiállításra készült, az eredeti tervek szerint a kiállítás után lebontották volna. 300 m magas, 12 000 acéldarabból, szegecseléssel állították össze, átmeneti jelleggel. Évente kb. 10 tonna festék kell felülete karbantartásához. 41 éven keresztül a világ legmagasabb épülete volt.

vetítés5

The designs for the new, Western Railway Station Budapest were created by the Austrian architect August de Serres and the company of Gustave Eiffel of Paris, later becoming world-famous for the Eiffel Tower. The new railway station was opened on October 28, 1877. Its iron structure was a technical feat of its time. At the time of the handover, the new railway station became the fifth-largest railway station in the world with its 6153-square-feet, nearly 25-metre-high hall and various outbuildings.

Az új, budapesti Nyugati Pályaudvar pályaudvar terveit az osztrák August de Serres építész és a később az Eiffel-toronyról világhírűvé vált párizsi Gustave Eiffel cége készítette. Az új pályaudvar 1877. október 28-án nyílt meg. Vasszerkezete a maga korában technikai bravúrnak számított. Az átadáskor az új pályaudvar 6153 négyzetméteres, közel 25 méter magas csarnokával és különböző melléképületeivel korának ötödik legnagyobb pályaudvara lett a világon.

vetítés6

The Budapest Sportarena was built between 2000 and 2003 and was designed by György Skardelli. The building, nicknamed “pebble,” is made of 50,000 tons of concrete, 2,300 tons of steel, more than 11,000,000 screws, and several kilometers of cables. The building is heavier than the Elisabeth Bridge and the Freedom Bridge combined, weighing about 200,000 tons.

A Budapest Sportaréna 2000–2003 között épült, vezető tervezője Skardelli György. A „kavics”-nak becézett épületbe 50 000 tonnányi betont, 2300 tonna acélszerkezetet, több mint 11 000 000 csavart, és több kilométernyi kábelt fektettek. Az épület nehezebb, mint az Erzsébet híd és a Szabadság híd együtt. Tömege nagyjából 200 000 tonna.

vetítés7

The main building of the CCTV Centre, or Central Television of China, is not a traditional tower. Instead, it consists of six horizontal and vertical parts connected by a contiguous loop, covering an area of 381,000 square meters. The building’s irregular grid facade allows one to read off the forces acting on the structure, which was a significant challenge during construction due to the seismic (earthquake) zone in which it was built. The building was constructed in two parts, which were connected during the coldest part of the night when the two towers cooled to the same temperature.

A CCTV Központ vagy Kína Központi Televíziójának Központi épülete A főépület nem hagyományos torony, de 6 vízszintes és függőleges részletnek van egy összefüggő hurka, 381 000 négyzetméteren terül el, szabálytalan rácsot képez az épület homlokzata, amelyről avatott szemlélő számára leolvashatók az épületre ható erők. Az építkezésnél figyelembe vették a strukturális kihívást, főleg mert szeizmikus (földrengési) zónában épült. Az épületet 2 részben építették, a két részt éjszaka leghidegebb részében kötötték össze, amikor a két torony azonos hőmérsékletre hűlt le.

edible architecture
task #1 – building the cuboctahedron | 1. feladat – a kuboktaéder építése

The workshop: First, the students were tasked with building a cuboctahedron, a type of Archimedean solid or semiregular polyhedron. They had six minutes to construct the shape, after which they were instructed to try and stiffen it through triangulation. Whichever group finished first received more points.

The next task was an altitude competition, with the group that built the highest structure receiving the most points. The time limit for this task was 12 minutes, after which the structures were evaluated, measured, and points were awarded.

The final task was a creative one, in which the students had 12 minutes to build whatever they wanted. Then the jury evaluates the creations, announce the results, and award points. The workshop ended with applause, joy, and the consumption of any remaining gummy candy while tidying up.

eheto02
task #2 – the higher the better | 2. feladat – minél magasabbra

A workshop menete:

Feladat 1.  félszabályos archimédeszi test – kuboktaéder megépítése– 5-6 perc – látjátok, hogy nyeklik-nyaklik, következő feladatban próbáljunk merevíteni (háromszögelésre utalás) – amelyik előbb kész van, az kap több pontot.

1 perc zsűrizés, pontok felírása a táblára

Feladat 2. magassági verseny: amelyik a legmagasabb, az kap legtöbb pontot, időkorlát: 12 perc

2 perc zsűri, mérés, pontok felírása

Feladat 3. kreatív feladat, (építs, amit szeretnél) időkorlát: 12 perc

2 perc zsűri, eredményhirdetés, taps, öröm, maradék gumicukor elfogyasztása rendrakás közben.

edible architecture
task #3 – build what you want | 3. feladat – építs bármit
Hírdetés

4 hozzászólás Új írása

  1. Lívia Tóth szerint:

    Még ebbe is belenéztem. Az, hogy zseniális, NEM KIFEJEZÉS!

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s