Mini-installáció tervezése – Designing a micro-installation

Korosztály: 9-12. évfolyam | Grade level: 9-12

Időkeret: 2×45 perc | Teaching duration: 2×45 min

Téma: Installáció-tervezés valós helyszínre

Feladat: A megadott iskolai térbe tervezz installációt, amely vonzza a diákokat!

Cél: A térről tanultak szintetizálása, gyakorlati alkalmazása kreatív alkotófolyamatban

Anyag és eszközszükséglet: színes és fekete-fehér rajzeszközök, papír

Vetítés, nyomtatandók: az alábbi  Pinterest album inspirációnak – kivetítve vagy telefonon, és az általatok kiszemelt iskolai tér alaprajza, nézetei vagy metszetei előkészítve (sokszorosítva vagy a táblára)

Topic: Installation art design for real locations

Task: Design an installation art for the specified school space, that attracts students!

Objective: Synthesize what you learned about space and apply it in practice in a creative process.

Supplies: color and black-and-white drawing tools, paper

Projection, stuff to be printed: the Pinterest album below is for inspiration – projected or on the phone, the floor plan, perspectives, or sections of the school space you’ve selected

A mini installáció-tervezés a környezetkultúra kutatás sorozat első félévi utolsó feladata, az eddig fejlesztett téri készségeket és téri ábrázolási képességeket hivatott szintetizálni.

A rend kedvéért röviden leírom, hogy mi mivel foglalkoztunk, milyen munkák születtek, de úgy gondolom, ez itt tipikusan az a feladat, amelyet mindenki a saját képére fog formálni!

Mi 2×45 percet töltöttünk el ezzel a kis projekttel a kutatásban részt vevő 30 fős kilencedikes osztállyal. Az első húsz percben bevezetésképpen körüljártuk a design, a tervezés, és az installáció fogalmát.

Számomra nagyon fontos, hogy elszakadjunk attól a széles körben elterjedt tévhittől, hogy a design mindössze az esztétikumot jelenti. Ha ilyen beszélgetést vezetek, mindig előre elmondom, hogy a „design” magyarul nagyjából “tervezést” jelent. Ezután megkérem a diákokat, hogy mutassanak a teremben olyan dolgokat, amiket valaki vagy valakik megterveztek. (Frank Dudas kanadai designer szavaival élve: “Minden, ami nem véletlenszerűen jön létre, az tervezés eredménye.”)

Erről a pontról már tovább lehet haladni: kérem a diákokat, hogy most mutassanak olyat, ami helyesen van megtervezve, tehát jó design. Utána mutassanak olyat, ami rossz design. Vajon mik a jó design kritériumai?

Innen mehetünk tovább a használat, használhatóság, funkció kérdésére. Soroljanak olyan dolgokat a közvetlen, mindennapos környezetükből, amit jó illetve rossz használni! Ennyi beszélgetés után akár ki is köthetünk annál a designfogalomnál, hogy a jó design esztétikus és funkcionális. (ez persze nem minden, tovább is van!)

Ha még bírják a diákok, akkor tovább is mehetünk, foglalkozhatunk kicsit azzal, hogy milyen szakemberek foglalkoznak designnal (forma- ill. tárgytervező, építész (belső-, táj-), textiltervező, vizuális kommunikáció (grafika, fotó, mozgókép, web). Elindulhatunk pl. az appok felé is, és beszélgethetünk arról, hogy bizony a folyamatokat is tervezik, belemehetünk a UI (user interface) és UX (user experience) design mibenlétébe is, kivesézve olyan alkalmazásokat, amelyeket jó használni és népszerűek, illetve olyanokat, amelyek zsákutcának bizonyultak.

Szerintem nagyon fontos ezekről beszélgetni, de nincsenek illúzióim, a tapasztalatom az, hogy a fenti üzenetet csak apránként adagolva, a témára vissza-visszatérve, a gondolatokat gyakorlati feladatokon is kipróbálva, sokára sikerül átadnom.

Ezen akkor el is időztünk egy kicsit, de nekünk a mai feladathoz a következő definícióra lesz csak szükségünk:

tértervezés 06k

The mini installation-planning is the last task of the first semester of the environmental culture research  series, which calls for using the spatial skills and spatial visualization capabilities developed so far.

For the sake of order, I’ll briefly describe what we have done, what types of works were created, but I think this is typically the task that everyone will shape to their own image!

We spent 2×45 minutes with this small project with the 30 students of the ninth-grade class participating in the research. In the first 20 minutes, we explored the concepts of design, planning, and installation.

For me, it is very important to break away from the widespread misconception that design only means aesthetics. When I lead such a conversation, I always say in advance that “design” in Hungarian broadly means “planning”. Then I ask the students to show me things in the room that someone or multiple people have designed. (In the words of Canadian designer Frank Dudas: “Everything that is not created randomly is the result of planning.”)

After this point, we can move forward: I ask the students to show me something that is designed correctly, thus a good design. And then to show me something that’s a bad design. What could be the criteria for good design?

From here we can go on to the question of usage, usability, function. They list things from their immediate, everyday environment that is good or bad to use. After all this conversation, we can even end up with the concept of design, that good design is aesthetic and functional. (That’s not all, of course, there’s more! )

If the students can still take it, we can go further, and learn about what kind of professionals are involved in designing  (designer or object designer, architect (interior, landscape), textile designer, visual communication (graphics, photo, motion picture, web). For example, we can go to apps and talk about how the processes are being planned, including UI (user interface) and UX (user experience)  design, discussing the apps that are good to use and popular, and those that have proved to be dead ends.

I think it’s very important to talk about these things, but I have no illusions, in my experience, I’m only able to pass on the messages above little by little, coming back to the topic, trying the ideas on practical tasks, and then after long, succeeding in passing on the message.

We’ve spent some time on this earlier, but for today’s task, we’re just going to need the following definition: “Installation art is an artistic genre of three-dimensional works that are often site-specific and designed to transform the perception of a space. Generally, the term is applied to interior spaces, whereas exterior interventions are often called public art, land art or intervention art; however, the boundaries between these terms overlap.” (from Wikipedia)

I showed them some installations, we talked them over.

Mutattam néhány installációt, ezeket átbeszéltük.

tértervezés 05


Gabriel Dawe munkája

tértervezés 04

Les Astronautes munkája

A többi installációt a fentebb látható pinterest albumomban találjátok!

A tervezendő teret megnéztük együtt, alaprajzát és nézeteit én odaadtam a gyerekeknek (idő…), de azt is el tudom képzelni, hogy nálatok ők készítik el maguknak. Az alaprajzból és nézetekből a már tanult térrekonstrukció segítségével térbeli rajzot készítenek, és terveiket 2 illetve 3 dimenzióban is fejlesztgetik.

You can find more installation art on my pinterest album above!

We looked at the space to be worked on together, and I gave the students the floor plan and the elevations, but I can also imagine that they can make it for themselves. From floor plans and perspectives, with help from the 2D-3D transformations that they’ve already learned, they’ll create and they’ll develop their plans into 2 and 3 dimensions.

Általában egy komplett tervezési feladatnál minimum 3 vázlatos ötletet, a kiválasztott ötlet 3 nézetét méretekkel, legjellemzőbb szögből ábrázolt perspektivikus rajzát, és pluszfeladatként madár- illetve békaperspektíva ábrázolását szoktam kérni.

Kilencedikes diákjaimtól most három ötlet vázlatos bemutatását kértem csak, íme két munka:

In general, for a complete design task, I ask for a minimum of 3 sketch ideas, 3 perspectives of the selected idea, with dimensions, the perspective drawing from the most characteristic angle, and as an additional task, I ask for a bird’s and frog’s-eye view.

From my ninth-grade students, I only asked for the sketch presentation of three ideas, here are two works:

tértervezés 02k
tértervezés 03k

A fenti munkákat a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 9. osztályos diákjai készítették. A Moholy-Nagy Vizuális Modulok kutatás keretén belül fejlesztettem ki ezt a térszemlélet-fejlesztő hatású, design szemléletű feladatot.

Save

Save

Save

Save

Save

Hírdetés

Egy hozzászólás Új írása

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s