Art analysis with a dice – Műelemzés dobókockával

Grade levels: 8-12th
Korosztály: középiskola (esetleg fogékonyabb 8. osztály)

Teaching Duration: 4-6 x 45 minutes (approx. 4 hours)
Időigény: 4-6 x 45 perc

Using dice to create art was a huge success at the Győrkőc Festival and in the art room with my students, when we created “counterfeit” famous paintings and artworks. You can see my own roll-and-draw worksheets HERE. It occurred to me that if I could create such a table with art analysis, why couldn’t my brilliant high school students do it, too? Here’s one of my own roll-and-draw worksheet:

Nagyon nagy sikere volt a Győrkőcfesztiválon és az osztályteremben, diákjaim körében is a dobókockával alkotásnak, híres festmény és műalkotás “hamisítványoknak”. (saját feladataimat lásd ITT)
Eszembe jutott, hogy ha én képes voltam műelemzéssel létrehozni egy ilyen táblázatot, akkor a gimiseim miért ne tudnának? A saját táblázatom:

dobj_egy_vazat_feladatlap

So I came up with a three-step project:

 1. Creating art based on a roll-and-draw chart provided by the teacher (I used Expressive Monkey’s wonderful Picasso or Miró worksheets) (1×45 min)
 2. Create your own roll-and-draw chart through art analysis based on a chosen artist/art group (2-3×45 min)
 3. Create art from each other’s roll-and-draw charts (1-2×45 min)

Of course, it’s worth researching and understanding the meaning of the artwork and it’s place in the art world to achieve deeper learning.
On the first lesson, students work with printed Picasso or Miró tables using paint or pastel crayons. In my experience, this can be done within 45 minutes with high schoolers.
Here are some works created based on the Miró table:

Ezért kitaláltam egy három lépéses projektet:

 1. Alkotás általam közreadott dobókockás táblázatból (én az Expressive Monkey Picasso vagy Miróját használtam) (1x45p)
 2. Saját táblázat létrehozása műelemzéssel, választott alkotó/műcsoport alapján (2-3x45p)
 3. Alkotás egymás táblázataiból (1-2x45p)

Természetesen érdemes utánanézni a műalkotások jelentésének, művészetvilágban elfoglalt helyének ahhoz, hogy igazán kerek legyen a projekt.
Első órán a diákok kinyomtatott Picasso és Miró táblázatokból dolgoznak, festékkel vagy pasztellkrétával. Tapasztalatom szerint ez belefér 45 percbe. Ilyen munkák születtek a Mirós táblázat alapján:

Then I showed them my documented workflow when creating the Greek vase roll-and-draw chart. I guided them through my process with the following pictures and comments.
1. First, we choose an artist/art group, get to know the original artworks, collect, name their formal elements, characteristics, mood, their impact and meaning on us. We discover and list repeated patterns that make up the work.

Majd levetítettem nekik a görög vázás táblázat készítésekor dokumentált munkafolyamatomat, és részletesen végigvezettem őket a folyamaton:
1. Először is választunk egy alkotót/műcsoportot, megismerkedünk az eredeti műalkotásokkal, gyűjtünk, megnevezzük a formajegyeit, karakterisztikáját, hangulatát, ránk gyakorolt hatását, jelentését. Felfedezünk és listázunk benne olyan ismétlődő elmeket, amelyekből összeáll a mű.

2. Since I dealt with Greek vases, I first chose their shape and collected 6 different ones. As the dice has 6 sides – if we cannot get 6 different characters from a particular element, we can choose three and repeat them or, if we find only 5, add “roll again” to the sixth roll… you get it.

2. Miután én a görög vázákkal foglalkoztam, első elemként a formáját választottam ki, és gyűjtöttem 6 db különbözőt (6 oldala van ugye a dobókockának – ha nem jön össze 6 különböző karakter az adott elemből, akkor lehet pl. hármat választani és ismételni, vagy ha pl. csak ötöt találunk, akkor a hatos dobáshoz odaírjuk, hogy “dobj még egyet”…)

3. I noticed that there is usually a meander on the neck and above the foot, so I also collected six different motives.

3. Megfigyeltem, hogy általában a nyakán és a talpa fölött is található egy-egy meander, ezért abból is kigyűjtöttem hat különbözőt.

meanderek

4. I also studied the sports scenes on the vase’s body – but I realized that I would need depictions of contemporary Olympic sports because I had to update the vases for the festival theme (which was „sports” in that year because of the Olympic Games).

4. A váza hasán lévő sportjeleneteket is tanulmányoztam – de arra jutottam, hogy szükségem lesz napjaink olimpiai sportágainak ábrázolására is, mert nekem a fesztivál témája miatt aktualizálnom kellett a vázákat. (az Olimpia évében volt)

5. So I looked for Olympic icons from the recent past. I was inspired by the icons of the Athens Olympics, so I used 3×6 in my table.

5. Ezért kerestem olimpiai ikonokat a közelmúltból. Az athéni olimpia ikonjai gyönyörűek, így 3×6-ot is felhasználtam a táblázatomban.

6. Finally, since I made the table not by hand but on a computer, I draw some dice images because this is also important to make the roll-and-draw worksheet look fancy and understandable.

6. Végül, mivel én nem kézzel, hanem számítógépen készítettem a táblázatot, rajzoltam csinos dobókockákat, mert ez is fontos ahhoz, hogy pofás és érthető legyen a feladatlap.

11

7. The proof of the pudding is in the eating, this is how the children worked with my completed chart:

7. A puding próbája az evés! Az én elkészült táblázatommal így dolgoztak a gyerekek:

After the presentation, I showed them a list of artists who’s art I recommend for work with. All are artists whose works contain a group of elements, period, or genre that can be broken down and “diced,” making them suitable for creating a randomizer with dice.
When compiling the list, I also made sure that the artwork could be reconstructed without serious drawing skills, based on the completed charts.
I asked the students to narrow down the range of artworks they worked with, not to grab too much, but to be thorough.

Ezek után megmutattam az alkotók listáját, akiket én ajánlok feldolgozásra. Csupa olyan művész, akinek művei között véleményem szerint található egy olyan műcsoport, korszak, zsáner, amely elemeire bontható, “szétcincálható”, tehát alkalmas dobókockás randomizátor készítésére.
Arra is figyeltem a lista összeállításánál, hogy a kész táblázatokból majd komoly rajztechnikai tudás nélkül is felismerhetően rekonstruálható legyen a műalkotás.
Kértem a diákokat, hogy szűkítsék le a művek körét, amelyek alapján dolgoznak, ne markoljanak túl sokat, inkább legyenek alaposak.

The list:
A lista:

Paul Cézanne – Mont Saint-Victoire series/sorozat
Piet Mondrian – fák, vagy piros-kék-sárga series/sorozat
Kazimir Malevics – abstract compositions, suprematism/absztrakt kompozíciók, szuprematizmus
Andy Warhol –  portraits/portrék
René Magritte – characteristic motifs/jellemző motívumok
Bak Imre
Maurer Dóra
Fehér László
Marc Chagall
Jackson Pollock
Paul Klee
Jean Arp
Amadeo Modigliani – female portraits/női portrék
… plus possible personal choice, approved by the teacher
illetve saját választás, tanárral egyeztetve

Source for research: wikiart – artists’ work searchable by period or genre.
For creating the roll-and-draw worksheets, the students used their own phones and the computer in the classroom. Here are a few of what they came up with:

Ajánlom: wikiart – művészek munkássága kereshető korszak vagy zsáner szerint.
A táblázatok elkészítéséhez a saját telefonjaikon, illetve a teremben lévő gépen neteztek a diákok. Íme néhány táblázat:

10 matisse
Henri Matisse enteriőrök
11 e
Egon Schiele emberalakjai
12 jean arp
Jean Arp absztrakt kompozíciói

These charts were then mixed up, and each student randomly selected one to create an artwork from. Before starting, I encouraged them to research the artist and their period/group, and to consider the materials and techniques used by the artist in order to create a realistic reconstruction using the available supplies in the artroom.

While using each other’s roll-and-draw chart, students were allowed to ask questions of the chart creator and give feedback on what was not determined. The end result was a fantastic collection of “forgeries” that showcased the students’ creativity and ability to observe and interpret artwork in a playful way.

Here are a few roll-and-draw chart and “forgery” pairs:

Miután a táblázatokkal kész voltak, összekevertük őket, és minden diák egy-egy társának elkészült táblázatából “randomizált” műalkotásokat. Ehhez a következőket mondtam:

 • használható a másik táblázata, lehet kérdéseket feltenni a táblázatkészítőnek, lehet visszajelzéseket adni neki (mit nem határozott meg például)
 • munka előtt kérem tanulmányozni az adott művész munkásságát, különös tekintettel a feldolgozott korszakra/műcsoportra
 • anyag/eszközválasztásnál kérem figyelembe venni, hogy mivel és mekkora méretben dolgozott a művész, igyekezzünk a szertárban, rajzfelszerelésben rendelkezésünkre álló lehetőségekből minél hihetőbben rekonstruálni a technikát is

Íme néhány táblázat és “hamisítvány” páros:

And here are two well-done “forgeries,” can you guess the paraphrased artist?
És még két jól sikerült “hamisítvány”, ugye kitaláljátok a parafrazált művészt?

Overall, I was thrilled with the quality of work produced by my students. This project allowed them to engage with art in a fun and unique way, without the pressure of a formal analysis paper.
I want to give a special shoutout to the legendary 12.b and 12.c grade students of Budapest’s Fazekas Mihály Elementary and High School for their outstanding work!

Összességében nagyon elégedett voltam ezzel a projekttel, 9-12. évfolyamig egyaránt jó munkák születtek. Tetszett, hogy játékosan sikerült rávennem a diákokat a műalkotások megfigyelésére, értelmezésére, befogadására műelemzés dolgozat íratása nélkül :)
Az alkotásokat a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium fantasztikus és legendás 12.b és 12.c osztályos tanulói készítették

Hírdetés

3 hozzászólás Új írása

 1. Ildikó Milu Milanovich szerint:

  Kedves Zsuzska! Gratulálok! Nagyon tetszik a feladat! Üdv Ildikó

  1. zsuzskameszaros szerint:

   köszönöm szépen! :)

 2. Nagy-Szilvási Gabriella szerint:

  Kedves Zsuzska!

  Nagyon inspirálóak a feladatok!
  Örülök, hogy megosztod velünk, köszönöm!

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s