Hat alsós téri feladat – Six 3D art assignments for elementary students

Épített környezeti nevelés kisgyermekkorban – a Bálványos Vizuális Nevelési Kutatóintézet rendezvényén, a KultúrAktív Egyesület és az ELTE TÓK 3612 Vizuális Képességek Kutatóműhelyének közös nemzetközi konferenciáján vettem részt meghívott vendégként 2018. április 6-án. A konferencia kísérőkiállítását a Fazekasos kisdiákokkal (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) készített téri alkotásainkból rendezték.

I got invited to an international conference “Built environment education for children” to showcase my elementary students’ works. In connection with this, I’ll have the task descriptions, links, videos, downloadable prints available here.  I took most of the tasks from the Spanish magazine Amag!, but some of them are of my own invention.

Ehhez kapcsolódóan itt teszem közzé a feladatleírásokat, linkeket, videókat, letölthető nyomtatandókat.  A feladatok nagy részét az Amag! spanyol magazinból vettem, de van, ami saját találmány.

Ezek a feladatok fejlesztik a 6-10 éves korosztály téri kompetenciáit (térlátás, mentális rotáció, téri manipuláció) és hagyományos iskolában, 45 perces órán is bátran bevethetőek: hiszen ollóval, papírral, színes ceruzával és stiftes ragasztóval dolgozunk, egy-két támpontot adunk a gyerekeknek, a többit az ő kreativitásukra bízzuk.

These tasks develop the spatial competences of 6-10 year old’s (spatial vision, mental rotation, spatial manipulation) and can be used in traditional 45 minute school classes: we work with scissors, paper, colored pencils and glue sticks, the children receive a couple of examples and a starting point, the rest is left to their creativity.

1)

Az első feladatot én „Bukfencház”-nak kereszteltem el, mert minden alsós évfolyamon egy-egy mesére fűzöm fel a vizuális tematikát, és a második osztályban épp A Négyszögletű Kerek Erdőből a Bikfi-bukfenc-bukferenc című fejezet következett. A gyerekeknek az volt a feladata, hogy az erdő lakóinak egy olyan házat építsenek, amiben vidáman bukfencezhetnek. (Természetesen maguknak is lehet… de ezt már ti találjátok ki)

The first assignment is “The Somersault House”. The children’s task was to build a house in which they could gleefully somersault.

Először levetítettem a következő videót: | First, I screened the following video:

Aztán felrajzoltam a táblára a szabásmintát: | Then I drew the pattern on the board:

01

A gyerekek a szabásminta alapján készítettek egy ahhoz hasonlót. Mindenkinek más lett kicsit, valaki vékonyabb, valaki vastagabb sávokat vágott, a papírt vagy állítva, vagy fektetve tartották, ha hibáztak, újra lehetett kezdeni, fénymásolópapírból dolgoztunk.

Miután elkészült az alap, vághattak rá lyukakat ajtónak, ablaknak, titkos rejtekhelynek. Majd mikor ezzel is kész voltak, jöhetett a színezés (ceruzával vagy filctollal), utána akinek maradt ideje, figurákat is készített a házhoz, melyek rendkívül jól léptékesítenek – mutatják, hogy mekkorának is képzelte a házat a gyerek.

The children made similar ones based on the pattern. Everyone’s was a little different, some cut thinner, some cut thicker bands, they used the paper either portrait or landscape format, we worked with normal copy paper so if they made a mistake, they could start over and use as many paper as they want.

Once the base was done, they could cut holes for doors, windows, or a secret hideout. Then, when they were finished with this, came the coloring (with a pencil or a felt-tip pen), and then the ones who finished early, made figures for the house, which showed extremely well how big the child imagined the house to be.

2)

Ugyanennek a feladatnak a variációja, mikor ebből a szabásmintából dolgoznak a gyerekek, de most a szalagokat nem ívesen, hanem szögletesen hajtják. Itt van pár példa:

Another variant of the task is when the children work from this pattern, but this time they fold the bands rectangularly, instead of in curves. Here are some examples:

3)

A „Lakásunk” című feladatot szintén második évfolyamosokkal készítettük el. Mutatom a videót:

We also did the Our Apartment” task, with second graders. I’ll show you the video:

Itt annyit mondtam támpontként, hogy kaptak ajándékba egy lakást, rendezzék be kedvük szerint. A szabásminta letölthető innen. Érdemes pár mintadarabot készíteni, mert nehéz a hajtogatás. Nekünk úgy sikerült megoldani, hogy a videó megfelelő részét újra és újra levetítettem, és azok a gyerekek, akik hamarabb rájöttek a hajtogatás trükkjére, segítettek a társaiknak.

I only told them as the assignment’s starting point that they received an apartment as a gift, they can decorate it as they please. The pattern can be downloaded from here. It is worth making a few samples before the class, because it is very difficult to fold. We managed to solve this by projecting the given part of the video over and over again, and the kids who figured out the trick to folding earlier helped their peers.

4)

A „Kertváros” című feladathoz szintén mutattam egy videót:

For the task “Suburbs”, I also showed a video:

Itt mi A3-as lapból dolgoztunk, de A4-essel ugyanúgy működik, csak aprólékosabb munkát igényel. A táblára felrajzoltam egy szabásmintát, amit a gyerekek nagyjából követtek, de el lehetett térni tőle. Arra kellett figyelni, hogy ne legyen egymással szemben a két bevágás.

Here we worked with A3 pages, but it works well with A4, except it requires more meticulous work. I drew a pattern on the board which the children broadly followed, but it was possible to differ from it. We had to make sure there were no two notches against each other.

01

Munka közben: | In the making:

5)

A „Cikk-cakk-ház” című projekthez a videó: | The video for the “Zigzag-house” project:

A3-as lapból dolgozunk, a szabásminta a következő (ezt is felrajzoltam a táblára):

We worked from A3 pages; the pattern is as follows (I also drew this on the board):

01

Ezt a feladatot elsős és harmadik osztályos tanulókkal készítettük el. A feladat az elsősöknél saját házuk, a harmadikosoknál a tündérek társasházának (Tündér Lala mesetematika) megjelenítése volt. A cikk-cakkban meghajtott papír minden síkja vagy öble egy-egy szobát jelképezett. Sokan úgy oldották meg, hogy az egyik oldalon belülről, a másik oldalon kívülről ábrázolták az elképzelt épületet.

Each plane or bay of the zigzag-folded paper represented a room. Many had the solution of depicting the imagined building from the inside on one side and from the outside on the other side.

„A rabló menyétek kincseskamrája” című feladatot negyedik osztályosokkal készítettük el, A3-as papírral dolgoztunk, melyet a gyerekek négy részre osztottak, majd egy üreges hasábot képeztek belőle.

We did the task “Robber Weasels’ treasure chamber“, with fourth graders working with A3 paper, which the children split into four parts and then formed a hollow prism from it.

01

A hasáb alja a padlót, két oldala a két falat, a teteje pedig a mennyezetet jelképezte. Mivel ők már idősebbek, az anyagszerű ábrázolás került fókuszba. Bevezetésként megfigyeltük a környezetünk burkolatait, illetve kivetítőn néztünk textúrákat: pincét, barlangot, börtönt – mohos kőfal, nyirkos padló, korhadt fa ajtó, rozsdás vasrács, stb. Térérzékelésük sokat fejlődött, mivel folyamatosan gondolkodniuk kellett, hogy melyik felület mit jelképez; hol a teteje, hol az alja; hogyan kapcsolódnak egymáshoz a síkok, illetve hogyan jön ez össze térben. Színezni ugye könnyebb kiterített rajzlapon, de ellenőrizni csak összehajtva lehet, így folyamatosan váltogatniuk kellett a nézőpontot munka közben.

The bottom of the prism represented the floor, the two sides represented the two walls, and the top was the ceiling. Since the kids I worked with were older (4th grade), the material-like depiction came into focus. As an introduction, we observed the cladding of our surroundings and looked at some textures on the projector: cellar, cave, prison – mossy stone wall, damp floor, rotten wooden door, rusty iron grille, etc.

Their spatial perception improved a lot, as they had to constantly think about which surface represents what; where’s the top, where’s the bottom; how the planes connect and how they come together in space. It’s easier to color on an unfolded drawing page, but you can only check it folded, therefore they had to constantly change the viewpoint while working.

Az első öt feladat az Amag! magazinból való, a hatodik feladat saját fejlesztés. A munkákat a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1.a, 2.a, 3.a és 4.a osztályos tanulói készítették.

The first five tasks are from the Amag! magazine, the sixth task is my own development. Students’ work by 1st-4th graders of Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium.

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s