Szubjektív térkép az iskolánkról – Subjective atlas of our school

Korosztály: felsősök, gimnazisták | Grade level: middle and high school

Részt vettem Magyarország Szubjektív Atlaszának elkészítésében ez volt a feladat kiindulópontja. Itt található több információ a szubjektív térkép projektről. | I was one of the artists contributing to the book Subjective Atlas of Hungary – this was the inspiration of the assignment. You can read about Subjective Atlas Project HERE.

Időkeret: attól függ, mennyire tud elmélyülni az osztály: átlagosan 2 x 45 percet igényel a feladat, de volt olyan osztály, ahol négy héten keresztül (4×45 perc) rajzolták, mert annyi mindent akartak ábrázolni. A bevezető előadás elég hosszú (negyed óra), de tapasztalatom szerint ez kell ahhoz, hogy megértsék, mit várok tőlük.

Teaching duration: depends on how well the class gets engaged in the task: it takes an average of 2 x 45 minutes, but there was a class where they drew for four weeks (4×45 minutes) because they wanted to illustrate so many things. The introductory presentation is quite long (a quarter of an hour), but in my experience, necessary in order for them to understand my expectations.

Feladat: Készítsd el a saját szubjektív térképedet a iskolánkról! Emeld ki az épület azon részeit, amit ismersz, szeretsz, amiről van véleményed, vagy sok személyes élményed – nyugodtan hagyd el azokat a részeket, ahol nem szoktál járni. Térbeli vagy időrendi sorrendet is alkalmazhatsz. Rajzolhatsz, színezhetsz, használhatsz feliratokat.

Assignment: Create your own subjective atlas of our school! Highlight the parts of the building that you know, love, have an opinion about, or have many personal experiences with— feel free to leave out the parts you don’t usually visit. You can also use spatial or chronological order. You can draw, color and use captions.

Technika: A3-as lapra grafitceruza, színes technika (színes ceruza, filc, esetleg vízfesték)

Supplies: graphite pencil on A3 sheet, color art tools (colored pencil, felt pen, possibly watercolor)

Cél: A feladat célja a személyes élményeink feltérképezése, az épület használóiként véleményünk, szokásaink és a terekhez fűződő érzéseink rögzítése rajzban.

Objective: The purpose of this task is to map out our personal experiences and to record our opinions, habits and feelings about the spaces as users of the building, in a drawing.

Értékelés: Osztályozni fogom a rajzot, a következő szempontok szerint:
– grafikai minőség és/vagy szín
– feltüntetett terek, történetek gazdagsága, részletgazdagság
– kompozíció (lap harmonikus és optimális kitöltése)

Evaluation: I will evaluate the drawings according to the following criteria:
– graphic quality and/or color
– represented spaces, richness of stories, richness in detail
– composition (harmonious and optimal filling of the sheet)

Bevezetés: Szubjektív [az egyén érzésvilágából kiinduló, elfogult] térkép az iskolánkról, mit jelent ez? Idegenek fejében az iskoláról sztereotípiák  [gondolkodásbeli sablonok, közkeletű és felszínesen általánosító vélemény, közhely, klisé] alakultak ki: ……(behelyettesíthető)……., de aki ide jár, az változatosan érzékeli az iskola valóságát, a saját szubjektumán keresztül.

Introduction: Subjective [biased, based on the individual’s sensation] atlas of our school, what does this mean? In the minds of strangers, stereotypes about the school [thought templates, common and superficially generalizing opinions, clichés] have emerged: …… (substitutable)……., but anyone who goes to school here perceives the school’s reality variously, through their own subject.

Vetített képek: | Projected images:

75 new yorki embert kértek fel, hogy ábrázolja Manhattan szigetét, New York egy városrészét. Az első képen egy tipográfiai megközelítést láthattok, ahol betűkből alakította ki a művész a sziget formáját. A papír maradék, üres felületeire a városrészt a szárazfölddel összekötő hidakat, illetve szöveget komponált. A második alkotó azt vallja, hogy ő a felhőkarcolókkal teli üveg-acél városban a parkokat jelölte meg zölddel, számára ez a fontos, biztos van kutyája, vagy szeret futni a szabadban.

75 people in New York were asked to portray the island of Manhattan, a part of New York City. In the first image you can see a typographical approach, where the artist formed the shape of the island using letters. On the remaining blank surfaces of the paper, they composed the bridges connecting the city to the mainland as well as a text. The second creator admits that they marked the parks with green in the skyscraper-filled, glass-and-steel town, for them this is important, surely the artist has a dog, or likes to go on a run outside.

szubjektivterkep_3

A harmadik művész a saját otthonát és annak közvetlen környezetét rajzolta le részletesen, a hidat, amelyen át dolgozni jár, és saját magát, a biciklijén. A negyedik Manhattanhenge-nek vagy manhattani napfordulónak nevezett különleges jelenséget ábrázolta, amikor a Nap pontosan az utcák tengelyének irányában megy le, így ezen a két napon lehet a belső területekről az utcaszintről látni a napnyugtát.

The third artist drew in detail their own home and its immediate surroundings, the bridge through which they go to work, and their self, on their bicycle. The fourth depicted a special phenomenon called Manhattanhenge, or Manhattan Solstice,  when the sun goes down exactly in the direction of the axis of the streets, so you can see the sunset from the street level, from the inner areas, on these two days.

szubjektivterkep_4

Itt magyar művészeket, kreatív szakembereket kértek meg, hogy ábrázolják Magyarországot, szubjektíven: | Here Hungarian artists and creative professionals were asked to depict Hungary subjectively:

szubjektivterkep_6
szubjektivterkep_7

Az alábbi képeken a festőművész egy szubjektív térképen ábrázolta környezetét, nézzük meg alaposan (beszélgetés), mert ezt nagyon jó megközelítésnek tartom.

In the pictures below, the painter depicted their surroundings on a subjective atlas, let’s take a good look (conversation), because I consider this a very good approach.

szubjektivterkep_8
szubjektivterkep_11

Ez a térkép pedig Budapestet ábrázolja: | This is a subjective map of Budapest:

szubjektivterkep_13

Végül egy olyan könyv, amelyet mindannyian ismerünk, és szubjektív térképeket tartalmaz:

Finally, a book which we all know of and contains subjective atlases:

szubjektivterkep_15

Elkészült munkák: | Finished works:

szepessy hajni 5a 2014 szubjektív k
Szepessy Hajnalka, 5.o.
Korinek Ádám 5.o.
Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s